no tinc altre pretensió que mostrar els llocs que visito i donar-los a conèixer
si a algú li fa falta més informació -apart de les coordinades- per arribar a algun lloc, amb molt de gust l'hi donaré

diumenge, 24 d’abril del 2016

Perafort

Sepulcres Romans 41º11.210',1º15.266'
La construcció d'una rasa per conducció d'aigua va posar al descobert unes restes romanes al paratge anomenat la Barquera, restes que anaven des del s II aC fins al s V dC. El descobriment més notable varen ser dues tombes dels s IV-V dC, en una d'elles s'hi trobaren els esquelets força conservats de una dona de uns 25 anys, un adolescent, un home de mitjana edat i un infant. Entre les dues tombes i destruït per la màquina que feia els treballs s'hi trobà l'esquelet de un infant de 3 o 4 anys, no estava protegit ni tenia aixovar. En els descobriments també s'hi trobà un mur de 9 m de llargada per 45 cm d'amplada en forma de L, també sobresurt un pou construït de la mateixa manera que es feien fins no fa gaires anys.

Els Garidells

Castell 41º12.475', 1º14.818'
El lloc fou cedit per Guillem de Claramunt als seus germans Arnau i Berenguer de Claramunt que prengueren el nom de Garidells i aixecaren un castell. El 1229 els drets que Guillem de Claramunt s'havia reservat en fer la donació passaran al monestir de Santes Creus al qual va pertànyer fins al s XIX. Després de la Guerra Civil 1936-39 moltes pedres del castell s'aprofitaren per reconstruir altres edificis.

Vallmoll

Castell   41º14.632', 1º14.858'
Datat a cavall dels s XI-XII durant la Reconquesta. El 1153 era propietat de Guillem IV de Castellvell, el 1176 Guillem V de Castellvell llegà a l'Orde del Temple la dominicatura de Vallmoll. El 1291 Guillema de Montcada l'aportà com a dot en casar-se amb l'Infant Pere germà de Jaume II. Als s XIV-XVI el terme i castell pertanyeren als Cardona i després passaran als Comtes de Savallà. A inicis del s XIX era propietat dels marquesos de Bellpuig. A principis del s XX el castell passà a mans de l'ajuntament, actualment s'hi fan treballs de restauració.

El Morell

La Granja dels Frares 41º12.626', 1º13.771'
Actualment tant la granja com el molí, el seu estat és ruïnós, al seu entorn hi ha uns terrenys que serveixen d'esbarjo, atès que està a la confluència dels rius Glorieta i Francolí s'hi pot sentir i veure els ocells en el bosc de ribera. Datada als voltants del s XII, té aquest nom perquè pertanyia al monestir de Santes Creus. Aquests terrenys foren una donació de Agnès Comtessa de Tarragona i de Guillem de Claramunt, juntament amb les terres es concedí al Monestir el dret d'edificació de la granja i el molí. La granja és envoltada amb una tanca metàl·lica pel perill que hi ha de despreniments. Al costat hi ha una capella que ha estat restaurada.