no tinc altre pretensió que mostrar els llocs que visito i donar-los a conèixer
si a algú li fa falta més informació -apart de les coordinades- per arribar a algun lloc, amb molt de gust l'hi donaré

dilluns, 19 de gener del 2015

Tordera

Forn de Can Marquès  41º38.786', 2º40.521'
Excavat al pendent del terreny, lleugerament de cos cònic, la base inferior més ampla fa 3,2 m i l'alçada 5,3 m. A uns 50 cm del terra hi ha un bancal que suportava la càrrega i en l'espai que quedava a sota és on si feia el foc. Sembla que la seva construcció pot ser el s XVIII encara que no he trobat dades, el 2009 fou restaurat

Font del Ferro 41º38.747', 2º40.654'
Situada en una fondalada que en la construcció de l'autopista C32 va malmetre una mina ferruginosa, d'aquí el seu nom, treu un bon raig i verdaderament té gust de ferro el 2007 l'entorn fou arranjat

Arcada Romana  41º38.741', 2º40.658'
Aquesta arcada s'emmarca en la mateixa conducció d'aigua que l'aqüeducte de Can Cua a Pineda de Mar ( vegeu en aquest bloc l'entrada «Pineda» de 03-12-11). L'arcada es va consolidar en dues actuacions durant l'any 2012. Salva el torrent de la Font del Ferro en una arcada de mig punt de 3,1 m de diàmetre i una alçada de 3,4 m sobre el torrent

Pineda

Pont del Diable  41º38.590', 2º40.665'
L'origen d'aquesta construcció és del tot incert. Malgrat el seu nom, realment és el suport d'un canal que facilitava el pas de les aigües d'un costat a l'altre de la riera de Pineda. En la construcció se superposen les restes de dues èpoques diferents.

diumenge, 18 de gener del 2015

Santa Susanna

Molí d'en Jordà 41º39.453', 2º40.966'
Molí fariner datat a finals del s XVII o principis del XVIII, situat a la riera de Santa Susanna, actualment força malmès, solament l'aqüeducte que portava l'aigua al molí es conserva una mica. Sembla que l'any 2012 un grup de persones de manera totalment voluntària varen arranjar els voltants

Torre Montagut  41º39.023', 2º42.889'
Datada al s XIX, formava part de la xarxa de torres de telegrafia òptica civil del tram Barcelona la Junquera. El sistema de telegrafia òptica funcionava amb banderes de colors