no tinc altre pretensió que mostrar els llocs que visito i donar-los a conèixer
si a algú li fa falta més informació -apart de les coordinades- per arribar a algun lloc, amb molt de gust l'hi donaré

dilluns, 27 d’abril del 2015

Badalona

Estatua i Pont  41º26.481', 2º14.794'
L'any 2012 s'inaugurà aquesta estàtua de bronze de 200 kg de pes, és situada a l'inici del Pont del Petroli. Una dada curiosa anècdota que he trobat és que a les etiquetes d'aquesta coneguda marca d'anís en lloc de dir « destileria « i posa « destilleria «. El Pont fou construït el 1965 i va deixar la seva funció el 1990, actualment és d'ús públic. Encara que no vingui a cap, si us agraden les ruïnes romanes, no us perdeu el Museu de Badalona

Roses

Dolmen Tomba del General  42º15.847', 3º12.764'
Datat al Neolític Mitjà (4700-3400 aC), format per una càmera rectangular llarga, excavada parcialment a la roca i delimitada per diverses lloses de pissarra, seguint l'eix N-S. La coberta actual no és l'original, que probablement era una sola llosa. Fa 2,1 m de llarg, 1,00 m d'ampla i 0,6 m d'altura.

diumenge, 19 d’abril del 2015

Riner

Menhir Gangolells 41º53.919', 1º32.266'
Datat el 3500-3000 aC. És un menhir de bones mesures, altura 3,20 m, amplada ,1 m, gruix 0,25 m de mitjana. Segons sembla, ha estat mogut uns metres del seu emplaçament original

Roc de la Mare de Déu 41º54.632',1º31.470'
Sembla una antiga llosa sepulcral, com d'altres a la zona, de mides considerables ( 3,4 - 1,56 i 0,34 m. ) i amb incisions. Separada del sepulcre el 1784 i posada sobre dos pilars té aparença de dolmen. Servia de pedró per a les benediccions del terme i de parada per a les processons, tot fen-hi dels santuaris marians de Lord ( N ), Pinós i Montserrat ( S ), visibles des del lloc. Dades extretes del plafó que hi ha al costat

Pinós

Cista Gangolells  41º53.422', 1º32.201'
No he trobat la data que va ser descoberta, però va ser restaurada el 1995. Quan va ser excavada si varen trobar peces de sílex i ceràmica. De forma rectangular les seves mides fan 1,80 * 0,75 m. La seva datació pot ser 3500-3000 aC

Llobera

Torre Peracamps  41º55.018', 1º26.153'
Datada al s XI. Solament es conserva la paret de ponent, les parets tenen un gruix d'entre 2,10 i 2,30 m, l'espai interior a la part baixa de la torre fa 2,3 m, l'alçada és d'uns 13 m. La porta d'entrada es trobava al primer pis i s'observen diferents forats al mur que possiblement eren per alçar-hi bastides. Al seu voltant hi ha vestigis d'altres construccions així com unes tombes antropomorfes excavades a les roques. Fou enderrocada per ordre reial després de la Guerra de Successió el 1716

dilluns, 6 d’abril del 2015

Torà

Pont del Diable  41º48.472', 1º22.870`
Aqüeducte d'un sol arc apuntat de 4,29 m de llum sobre la rasa de Pompúries, per a la conducció de les aigües dels Plans de Fontanet a les terres de Solibernat. Del s XIV-XV. És l'única construcció visible de l'antic rec dels Moriquers que regava les terres del pla de Torà i fou utilitzat fins a primers de s XX. L'he enfocat dels costats NO i SO per veure les diferencies, uns metres abans d'arribar-hi es pot baixar força bé al torrent

Font de la Vila 41º48.715', 1º24.236'
Conjunt de la font, les piques, l'abeurador i el safareig. La font, edifici rectangular que amaga un dipòsit i coberta a doble vessant i un arc frontal de mig punt a sobre del qual hi ha una placa que diu « el 12 d'octubre de 1907 l'aigua arribà aquí ». A principis del s XX tot aquest conjunt encara era als afores del poble. És datada al s XVII

Pont de les Merites  41º48.786', 1º24.324'
Construït al segle XVIII sobre el riu Llanera, era l'entrada natural a la vila des del camí ral. Consta de dos arcs de diferent mida. Presenta dos nivells amb un punt màxim al centre, s'hi ha de circular a peu a causa del seu desnivell. Té baranes a cada costat que fan 1,20 metres d'altura

Sarcòfags de Claret  41º49.215',  1º27.873'
Foren localitzats al fossar de Santa Maria. Construïts amb pedra del país (sauló) consten de vas i tapa amb diferents models escultòrics. El més petit dels tres possiblement sigui anterior al s XIV, el més gros podria ser del s XIV o XV, el mitjà és difícil donar-li una datació. Segons A. Bach podien haver sigut propietat dels senyors feudals de Claret. La memòria popular parla d'un quart sarcòfag segurament venut a mitjans de s XX del qual s'ignora el seu destí. El seu emplaçament actual curosament arranjat els protegeix de les inclemències meteorològiques  

Presa del Duc  41º49.329',  1º25.180'
Aquest any ha sigut arranjada aquesta presa anomenada Les Peixeres, serveix bàsicament per al rec dels horts de la zona. Es creu que en aquest mateix lloc ja n'hi havia una en època medieval. Fa uns 30 m de llargada, de forma arquejada i té un salt de 2,5 m. Situada a la riera de Llanera